Voorwaarden

Voorwaarden stemmen

Stemmen is mogelijk tijdens de door de organisatie vastgestelde periode.

Per emailadres mag er één keer gestemd worden op één kandidaat . De stem is geldig op het moment dat deze via email bevestigd wordt.

Aan het stemmen zijn geen kosten verbonden.
Door te stemmen maak je geen kans op prijzen.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins op oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van de stemming, zulks ter beoordeling van Algemene Beschouwingen, dan is Algemene Beschouwingen gerechtigd om deze stemmen te verwijderen en te blokkeren of anderszins uit te sluiten van deelname. In dat geval zullen de reeds door de betreffende stemmer(s) uitgebrachte stemmen niet meetellen voor de uitslag.

Algemene Beschouwingen gaat zorgvuldig om met privacy en persoonsgegevens van stemmers. Algemene Beschouwingen behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

Algemene Beschouwingen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de stemprocedure.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Algemene Beschouwingen via info@algemenebeschouwingen.eu